Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) PolitikamızKALİTE, SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

Özel Güvenlik alanında paydaşları ile işbirliği içerisinde ilgili faaliyetlerin organizasyon, uygulama, koordinasyon, yönetim ve denetimini yapan şirketimiz,

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, istek ve geri bildirimlerinden yararlanarak hizmet kalitesinin ve memnuniyetin arttırılmasını sağlamak,
Özel Güvenlik hizmetlerinin sözleşme şartlarına, ulusal ve uluslararası düzenlemelere, uygun yapılmasını sağlamak.
Etik değerlere bağlı, sosyal ve toplumsal sorumlulukların bilincinde, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak,
Verilen hizmetleri taahhüt edilen zamanda, koşullarda sürdürmek ve tamamlamak.
Tabi olunan tüm Yasal mevzuat şartlarını (Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanun, Emniyet Genel Müdürlüğü genelgeleri, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları, diğer mevzuatlar) yerine getirmek,
Yasal düzenlemelere aykırı uygunsuzlukların resmi makamlara bildirilerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak,
Kurumsal risk yönetimi, iş güvenliği ve çevresel risk yönetimi, tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin azaltılması anlayışı ile fırsat yaklaşımını tüm çalışan ve paydaşların katılımı ile yürütülmesini ve izlenirliğini sağlamak,
Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit etmek, doğal kaynakları korumak, atıklarımızı kontrol ve minimize ederek olumsuz etkileri en aza indirmek, Tüm çalışan ve paydaşlarımızı Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve Güvenliği standart ve yönetim sistemleri hakkında bilinçlendirmek,
Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışabileceği motivasyonu arttırıcı bir çalışma ortamı hazırlamak,
Şirketimizin misyon ve vizyonunu özümsemiş, hedeflere ulaşmak için kendi katkılarını da koymak isteyen, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilişkilerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış bir yönetim kadrosu oluşturmak.
Yönetim sistemleri standartlarına uyarak, faaliyetlerimizin etkinliği ve verimliliğini izleyerek, sürekli iyileştirmek ve mükemmele ulaştırma çalışmalarını yürütmeyi, yeniliklere açık olmayı hedeflemektedir.

Şirket üst yönetimi; politika ve hedeflerimizin belirlenmesinden, izlenebilirliğinden, tüm paydaşlara duyurulmasından, erişime açık olmasından, anlaşılmasından, uygulanmasından ve sürekli iyileştirilmesinden sorumludur. Şirket üst yönetimi; yönetim sistemlerinin yürütülmesi için gerekli olan tüm kaynakların sağlanmasını taahhüt eder.

Yönetimİnsan Kaynakları Politikamız


CCN Group İnsan Kaynakları Politikası’nın temel amacı “İnsan” ve “Sürekli İyileştirme” odaklı bir İnsan Kaynakları sistemi üzerinden ve Şirketin hedefleri ve stratejisi doğrultusunda;

İnsan Kaynakları uygulamaları açısından kendi sektöründeki en iyi örneklerden biri olmak,
Ulusal ve Uluslararası arenada birlikte çalışmak için en çok tercih edilen Group olmaktır.

Bu hedefi başarmak üzere, insana yatırımın başarısı için değişmez bir ilke olduğunun bilinci ile benimsemiş olduğumuz İnsan Kaynakları Politikaları aşağıdaki gibidir.

CCN Group Ailesi’ne;

Yüksek eğitim düzeyine sahip, iyi eğitilmiş,
Yenilikçi, dinamik,
Değişime açık,
Kendini ve işini geliştirme potansiyeline sahip,
Ekip çalışmasına yatkın,
Sorumluluk sahibi,

Kurumsal Değerleri benimseyecek ve koruyacak bireyler kazandırmak,

Proaktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlamak ve etkin, verimli ve motive bir organizasyon kurmak ve Şirkete sadakati geliştirmek,
“Sürekli eğitim ve gelişim” yaklaşımı kapsamında ve Şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, tüm kademelerden çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak ve sürekli olarak “insana yatırım yapmak”,
Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak, Şirketin “verimlilik”, “karlılık” gibi hedeflerine katkımızı devam ettirmek,
Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde eşit fırsatlar sağlamak,
Kariyer planlama ile çalışanlarımızın verimliliğini en üst düzeye çıkartmak, yönetici adaylarımızı organizasyonumuz içinde eğitmek,
Güvenilir ve etkili bir etkileşim için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
Sürekli iyileştirme süreçleri ve sistemleri ile bireysel performanslar ve takım performanslarını arttırmak, üstün performansı ödüllendirmektedir.

Yönetim